'ธำรงศักดิ์' เปิดโพล 'นักศึกษา Gen Z' 75.4% เห็นควรให้ผลิตเหล้าเบียร์ขายได้เสรี ภายใต้การควบคุมคุณภาพ-สุขอนามัย

'ธำรงศักดิ์' นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดโพลคน Gen Z ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 412 คน พบ 75.4% เห็นควรให้ประชาชนสามารถผลิตเหล้าเบียร์และขายได้อย่างเสรี รวมทั้งโฆษณาสินค้าได้ภายใต้การกำกับควบคุมด้านคุณภาพและสุขอนามัย

5 ธ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก 'ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์' ของ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รายงานว่า งานวิจัยส่วนบุคคลของตน เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-25 ปี ทั้งประเทศมี 6.86 ล้านคน) ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและทุกภาคของประเทศ จำนวน 412 คน เกี่ยวกับทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ข้อคำถามว่า “ท่านคิดว่า ควรให้ประชาชนสามารถผลิตเหล้าเบียร์และขายได้อย่างเสรี รวมทั้งโฆษณาสินค้าได้ ภายใต้การกำกับควบคุมด้านคุณภาพและสุขอนามัย หรือไม่”

ธำรงศักดิ์ ระบุถึงผลการวิจัยพบว่า 1. คน Gen Z ส่วนใหญ่เห็นว่าควรเปิดเสรีให้ประชาชน ผลิต ขาย โฆษณา ภายใต้การกำกับควบคุมด้านคุณภาพและสุขอนามัย ร้อยละ 75.4 (310 คน) รองลงมาเห็นว่า ไม่ควรเปิดเสรี ร้อยละ 18.5 (76 คน) ไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 6.1 (25 คน)

2. จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก คน Gen Z ที่เห็นว่าควรเปิดเสรีให้ประชาชน ผลิต ขาย โฆษณา ภายใต้การกำกับควบคุมด้านคุณภาพและสุขอนามัย เพราะจะทำให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่ม, สร้างรายได้ให้กับประเทศ, ประเทศได้ภาษีการค้านำไปพัฒนาประเทศ, ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ, เหล้าเบียร์เสรีกระตุ้นเศรษฐกิจไทย, จะเพิ่มการจ้างงานให้คนไทย, เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้มากขึ้น, อาจทำให้เหล้าเบียร์ยี่ห้อใหม่ๆ ส่งออกได้มากขึ้น, สินค้าเสรีจะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสินค้าได้มากขึ้น, จะทำให้มีรสชาติใหม่ๆ, ทำให้คนในแต่ละท้องถิ่นได้สร้างสรรค์เหล้าเบียร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง,  เป็นการเพิ่มตัวเลือกให้กับผู้บริโภค,ได้มีสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย, มีสินค้ามากขึ้น, เหล้าเบียร์เป็นสินค้ารื่นเริงประเภทหนึ่ง, การค้าเสรีจะทำให้เศรษฐกิจประชาชนดีขึ้น, การค้าเสรีช่วยเพิ่มรายได้ในประเทศ, การให้การค้าเหล้าเบียร์ผูกขาดทำให้สินค้าราคาแพง, ให้เหล้าเบียร์เสรี สินค้าจะราคาถูกลง, ให้เหล้าเบียร์เสรีจะเปิดอาชีพให้คนไทยใหม่ๆ, ทำให้คนไทยตัวเล็กตัวน้อยได้มีอาชีพทำมาหากิน, คนไทยดื่มเหล้าเบียร์จำนวนมาก เหล้าเบียร์เสรีจึงเอื้อประโยชน์ต่อคนไทยมากกว่านายทุนผูกขาด, ควรสนับสนุนการค้าเสรี, การค้าเสรีทำให้ประเทศพัฒนา

คน Gen Z ที่เห็นว่า ไม่ควรเปิดเสรี ก็เพราะการดื่มเหล้าเบียร์ทำให้สุขภาพเสีย, เป็นสิ่งที่กินแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร, หากให้เหล้าเบียร์เสรี เหล้าเบียร์ก็จะเกลื่อนกลาด คนก็จะสนใจแต่เมามาย, คนไทยกินเหล้าเบียร์แล้วชอบขับรถ ไม่มีความรับผิดชอบ  

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อเนื่อง ควรมีการสำรวจทัศนคติของประชาชนทั้งประเทศต่อการผลิต การขายและโฆษณาเหล้าเบียร์ว่าควรเสรีหรือไม่ และศึกษาเจาะลึกในพื้นที่กรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค

ข้อมูลพื้นฐาน

งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 5 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 4-11 พฤศจิกายน 2565  โดยเก็บจากมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ภาคกลางที่ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี อยุธยา ภาคเหนือที่พิษณุโลก เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย ลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช สงขลา สุราษฎณ์ธานี ภูเก็ต ยะลา นราธิวาส ปัตตานี รวม 24 จังหวัด รวม 31 สถาบันอุดมศึกษา รวม 412 คน

เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 249 คน (60.4%) ชาย 122 คน (29.6%) เพศหลากหลาย 41 คน (10.0%)

โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 91 คน (22.1%) ภาคกลาง 128 คน (31.1%) ภาคเหนือ 35 คน (8.5%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 คน (26.9%) ภาคใต้ 47 คน (11.4%)

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี 102 คน (24.8%) อายุ 19 ปี 129 คน (31.3%) อายุ 20 ปี 67 คน (16.3%) อายุ 21 ปี 50 คน (12.1%) อายุ 22 ปี 28 คน (6.8%) อายุ 23 ปี 15 คน (3.6%) อายุ 24 ปี 11 คน (2.7%) อายุ 25 ปี 10 คน (2.4%)

มีผู้ตอบคำถามข้อนี้ 411 คน ไม่เข้าร่วมตอบคำถาม 1 คน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์