เปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายแก้ไขเกณฑ์อายุขั้นต่ำการสมรสจาก 17 ปี เป็น 18 ปี

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทางเว็บไซต์รัฐสภา แก้ไขเกณฑ์อายุขั้นต่ำการสมรสจาก 17 ปีบริบูรณ์ เป็น 18 ปีบริบูรณ์ สอดคล้องมาตรฐานสากลและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคี

21 ม.ค. 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับฟังร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นาวาตรี สุธรรม ระหงส์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ เป็นผู้เสนอ มีหลักการและเหตุผลโดยที่การกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการอนุญาตให้สมรสยังไม่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคี จึงสมควรกำหนดเพิ่มอายุขั้นต่ำในการอนุญาตให้สมรส ด้วยการยกเลิกความในมาตรา 1448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการอนุญาตให้สมรสจาก 17 ปีบริบูรณ์ เป็น 18 ปีบริบูรณ์  
        
สำหรับประเด็นเปิดรับฟังความเห็น ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการสมรส โดยกำหนดให้สมรสได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนเกณฑ์อายุขั้นต่ำนั้นได้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 1448) และข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี) โดยประชาชนสามารถร่วมแสดความคิดเห็นทางเว็บไซต์รัฐสภาที่ www.parliament.go.th หัวข้อ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ (คลิกที่นี่)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์