ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ไม่มีสวัสดิการ ความท้าทายของความรักหนุ่มสาวในประเทศที่ไม่มีระบบสวัสดิการสังคม

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ความรักเป็นสิ่งสากลของมนุษย์ เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนไหน เกิดขึ้นกับใครก็ได้ ความรักมักถูกมองว่าเป็นอารมณ์สากลที่อยู่เหนืออุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความจริงนั้นซับซ้อนกว่ามาก ความไม่เท่าเทียมกันทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของเราในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ แม้จะมีภาพความรักในอุดมคติที่เราเห็นในสื่อ แต่ในความเป็นจริงก็คือความไม่เท่าเทียมกันสามารถสร้างอุปสรรคสำคัญต่อความรักและความสุขได้ สำหรับคู่หนุ่มสาวได้ โดยเฉพาะในสังคมที่ไม่มีระบบสวัสดิการสังคมที่เพียงพอ เส้นทางสู่ความสัมพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอาจเต็มไปด้วยอุปสรรค คู่รักเหล่านี้มักจะเผชิญกับความท้าทายต่างๆ มากมายที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดและยากสำหรับพวกเขาที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกัน

ความรักที่แท้จริงในรูปแบบพื้นฐานที่สุดคือความมุ่งมั่นในการดูแลและสนับสนุนอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะหนักหรือเบา ในสังคมที่มีรัฐสวัสดิการที่แข็งแกร่ง ความมุ่งมั่นนี้ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล การศึกษา และการสนับสนุนทางการเงินที่สามารถช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ อย่างไรก็ตาม ในสังคมที่ไม่มีรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็ง ความรักที่แท้จริงนั้นยากที่จะรักษาไว้ได้ การศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่าประเทศที่มีนโยบายรัฐสวัสดิการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีอัตราความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักสูงกว่า (Muffels & Fouarge, 2004)การศึกษาอีกชิ้นพบว่านโยบายทางสังคมที่สนับสนุนครอบครัว เช่น การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและเงินอุดหนุนการดูแลบุตร สามารถส่งผลดีต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของคู่รัก (McDonald & Pini, 2013) งานศึกษาเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสังคมที่มีสวัสดิการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดี

หากไม่มีการสนับสนุนจากรัฐ คู่สามีภรรยาอาจพบว่าตัวเองกำลังลำบากในการหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พวกเขาอาจถูกบังคับให้ทำงานหลายชั่วโมงเพียงเพื่อให้ได้เงินเพียงพอสำหรับจ่ายสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย ทำให้พวกเขามีเวลาหรือพลังงานเพียงเล็กน้อยที่จะอุทิศให้กับความสัมพันธ์ของพวกเขา สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ความเครียดและความไม่พอใจ ทำให้คู่รักแยกจากกันและกัดกร่อนสายสัมพันธ์แห่งรักแท้ 

ไม่เพียงแต่ในมิติการรักษาความสัมพันธ์การค้นหาความรักก็เช่นกัน ความไม่เท่าเทียมกันอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น การวิจัยพบว่าบุคคลที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามีโอกาสน้อยที่จะแต่งงาน และผู้ที่แต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะหย่าร้าง (Kalmijn, 2018) สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถของแต่ละบุคคลในการค้นหาและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว

การขาดสวัสดิการสามารถสร้างความท้าทายที่สำคัญสำหรับคู่สามีภรรยาที่ต้องการสร้างชีวิตร่วมกัน หากไม่มีการเข้าถึงทรัพยากรและการสนับสนุนจากรัฐ บุคคลอาจพบว่าเป็นการยากที่จะรักษาความรักที่แท้จริงในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม ในสังคมที่มีรัฐสวัสดิการที่แข็งแกร่ง คู่รักสามารถนำทางชีวิตขึ้นและลงได้ง่ายกว่า เกื้อกูลกันผ่านหนาและบาง และสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้น

อ้างอิง
Brennan, K. & Ingram, R. (2013). Social support and mental health among couples: The role of social policy preferences. Journal of Marriage and Family, 75(2), 224-237.
Kalmijn, M. (2015). The gendered effects of work-family policies on relationship quality
Pickett, K., & Wilkinson, R. (2015). Income inequality and health: A causal review. Social Science & Medicine, 128, 316-326. doi: 10.1016/j.socscimed.2014.12
Kalmijn, M. (2018). Intergenerational transmission of educational inequality in stepfamilies: Do strong family ties help to close the gap? Social Science Research, 72, 25-38. doi: 10.1016/j.ssresearch.2018.02.004
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์