‘เครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง’ - ศปปส. ยื่นหนังสือถึงทูตสหรัฐฯ หยุดแทรกแซงไทย - สถาบันกษัตริย์

‘เครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง’ และ ศปปส. รวมตัวหน้ากงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึง 'ทูตสหรัฐฯ' เรียกร้องให้หยุดแทรกประเทศไทยและสถาบันกษัตริย์ หลังส.ส. ของสหรัฐฯ เรียกร้องรัฐบาลไทยรักษาหลักการประชาธิปไตย ยุติการดำเนินคดีกับเด็ก นักเรียน นักกิจกรรมทางการเมืองในคดี ม.112 และหยุดยุยงปลุกปั่นให้ไทยกับพม่ามีปัญหาระหว่างประเทศต่อกัน

 

30 พ.ค. 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. เครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง, ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน (ศปปส.) และประชาชนราว 100 คน รวมตัวกันที่หน้าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงทูตสหรัฐอเมริกาให้สื่อสารถึง ซูซาน ไวลด์ (Susan Wild) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา สมาชิกวุฒิสภา รัฐบาลอเมริกา และคนอเมริกันทุกคนหยุดแทรกแชงกิจการภายในของประเทศไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์

เวลา 14.00 น. รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตอาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงได้อ่านจดหมายเปิดผนึกของทางกลุ่มด้านหน้าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ระบุถึงความกังวลที่ทางเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงมีต่อท่าทีในการแทรกแชงกิจการภายในประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา อาทิ การที่ซูซาน ไวลด์ ส.ส. ของสหรัฐอเมริกาเสนอร่างมติสภาผู้แทนราษฎร 369 (H.Res. 369) เข้ารัฐสภาสหรัฐอเมริกา เรียกร้องรัฐบาลไทยรักษาหลักการประชาธิปไตย และให้ปล่อยตัวและยุติการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะเด็กและนักเรียนที่ถูกฟ้องดำเนินคดีจากการชุมนุมทางการเมือง ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และ กฎหมายเกี่ยวกับยุยงปลุกปั่น รวมถึงเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาหยุดยุยงปลุกปั่นให้ไทยกับพม่ามีปัญหาระหว่างประเทศต่อกัน

จดหมายเปิดผนึก

จากเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง ถึงท่านกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสื่อสารถึงสมาชิกวุฒิสภา รัฐบาลอเมริกาและคนอเมริกันทุกคน

 

เรื่อง หยุดแทรกแชงกิจการภายในของประเทศไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เรียน Mr.Robert F.Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอมริกาประจำประเทศไทย (Ambassador of States of America to Thailand) ผ่านสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

 

เนื่องด้วยประเทศไทยของเรามีเอกราชมาอย่างยาวนาน เป็นราชอาณาจักร ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2475 แต่ ณ ปัจจุบัน นี้กิจการภายในของประเทศไทยกำลังถูกแทรกแซงจากสภาของสหรัฐอเมริกา อาทิเช่นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Ms.Susan Wild ได้เสนอร่างมติสภาผู้แทนราษฎร 369 (H.Res. 369) เข้าไปที่สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา ตามลิงค์ด้านนี้

ซึ่งร่างมติดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (Committee on Foreign Affairs) และได้ผ่านการพิจารณาจากสภาของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดข้อ 5 ของร่างมตินี้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยและยุติการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมทางการเมือง โดยเฉพาะเด็ก และนักเรียน เว้นจากการข่มขู่ คุกคาม หรือฟ้องดำเนินคดีผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมโดยสงบและกิจกรรมทางพลเมืองโดยทั่วไป และในข้อที่ 8 มีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การเลือกตั้ง ยกตัวอย่างเช่น มาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ และ กฎหมายเกี่ยวกับยุยงปลุกปั่น

ร่างมติที่นำเสนอโดย Ms Susan wild ดังกล่าวยังระบุอย่างชัดแจ้งว่า หากมีการแทรกแซงโดยกองทัพหรือ สถาบันกษัตริย์ก่อน ระหว่างหรือหลังการเลือกตั้งทั่วไป ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะกระทบต่อความสัมพันธ์ ทวิภาคีระหว่างสหรัฐฯ และประเทศไทย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแก่ประเทศไทย

นี่ยังไม่รวมถึงการแทรกแชงถึงเรื่องยุยงปลุกปั่นให้ไทยกับพม่ามีปัญหาระหว่างประเทศ https://www.blockdit.com/posts/64378c1731d0e2ec18e67318

จากสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดข้างต้น เครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงมีความรู้สึกไม่สบายใจ ที่มิตรประเทศของ เรากำลังเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยในลักษณะก้าวก่าย, ครอบงำ และกดดันให้ประเทศไทย ทำตามที่สหรัฐอเมริกาต้องการให้เป็น ซึ่งระเบียบและกฎเกณฑ์กติกาสากล มีการระบุไว้ชัดเจนว่าแต่ละประเทศมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเอง

ดังนั้นทางเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวง จึงขอเป็นตัวแทนของประชาชนชาวเชียงใหม่ที่รัก และหวงแหนใน 3 สถาบันหลักของชาติอันประกอบไปด้วย 1.สถาบันชาติ 2.สถาบันศาสนา 3.สถาบันพระมหากษัตริย์ ยื่น หนังสือถึง Mr. Robert F.Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผ่านสถานกงสุลสหรัฐฯ เชียงใหม่ เพื่อให้ประเทศสหรัฐอเมริกาทบทวนบทบาทที่กำลังทำอยู่ ณ ขณะนี้ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

 

ลงชื่อ

( รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช )

 

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์