‘ไทยสร้างไทย’ หนุนแก้ รธน. ม.272 ปิดสวิตซ์ สว. โหวตนายกรัฐมนตรี


รณกาจ ชินสำราญ กรรมการบริหาร พรรคไทยสร้างไทย

6 ส.ค. 2566 ทีมสื่อพรรคไทยสร้างไทย แจ้งข่าวว่านายรณกาจ ชินสำราญ กรรมการบริหาร พรรคไทยสร้างไทย แถลงจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยว่า สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พุทธศักราช…. ที่เสนอโดย นายชัยธวัช ตุลาธน เพื่อยกเลิกมาตรา 272 ที่กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งในสมัยรัฐบาล คสช. จำนวน 250 คนมีสิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตยที่ให้คนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของประเทศ และนำมาสู่การกำหนดทิศทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนตามผลการเลือกตั้งที่พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดและรวมเสียงได้มากที่สุดต้องมีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล ดังเช่นที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และเมื่อปี 2562 เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้รับคะแนนโหวตมากกว่ากึ่งหนึ่งคือ 375 เสียงในรัฐสภาที่ประกอบไปด้วย สว. และ สส. ทั้งที่ในรัฐธรรมนูญฉบับอื่นก่อนหน้านี้กำหนดให้ได้คะแนนเพียงกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น (หรือหากเทียบกับจำนวน ส.ส. ในปัจจุบันคือ ใช้เพียง 250 เสียงขึ้นไปเท่านั้น)

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาหลักการประชาธิปไตย ไม่ใช่คนที่มาจากการแต่งตั้งจำนวน 250 คนมีอำนาจเหนือประชาชนทั้งประเทศที่มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง และเพื่อเป็นการรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้ง สส. ของพรรคไทยสร้างไทยทั้งหมด 6 คนจึงยืนยันที่จะยกมือโหวตเห็นชอบให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกมาตรา 272 ที่บรรจุอยู่ในวาระเรื่องด่วน ในการประชุมร่วมรัฐสภา แม้การประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมาจะถูกเลื่อนการประชุมออกไปก็ตาม

ทั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทยเล็งเห็นว่าในการเลื่อนประชุมรัฐสภาแต่ละครั้ง ประเทศชาติต้องสูญเสียงบประมาณไปกว่า 8 ล้านบาท จึงขอเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาช่วยกันทำเพื่อประเทศชาติ ร่วมประชุมกันให้ลุล่วงตามวาระการประชุม เพื่อเห็นแก่พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีและรอคอยความหวังจากฝ่ายนิติบัญญัติที่จะผ่านกฎหมายที่ส่งผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยยังได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เข้ามายกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ยกเว้นหมวด 1 และ 2 เพื่อคืนอำนาจสู่ประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยติดล็อกอยู่ทุกวันนี้ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ตรงกับหลายพรรคการเมืองที่เคยสัญญากับประชาชนไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคไทยสร้างไทยจึงขอเชิญชวนสมาชิกรัฐสภาทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น สว. หรือพรรคการเมือง ร่วมมือกันแก้ไข ม.272 และยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนและสร้างรากฐานยั่งยืนให้กับประเทศชาติ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์