สปสช. เพิ่มสิทธิแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดสมอง

บอร์ด สปสช. เคาะเพิ่มรายการสิทธิประโยชน์แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคล จาก 1 ชนิด เป็น 4 ชนิด โดยเพิ่มแผ่นปิดกะโหลกศีรษะที่ผลิตจากโลหะไททาเนียมด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิติฝีมือคนไทย พร้อมเร่งรณรงค์เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยผ่าตัดสมองในระยะยาว 

6 ก.ย. 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้งข่าวว่านพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอการเพิ่มสิทธิประโยชน์บริการแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลผลิตจากโลหะไททาเนียมด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ สำหรับใช้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องผ่าตัดสมองและไม่สามารถใช้กะโหลกเดิมในการปิดศีรษะได้ นำเสนอโดยคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สำหรับที่มาของสิทธิประโยชน์นี้เดิมที สปสช. ได้ให้สิทธิประโยชน์อุปกรณ์กะโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic Implant) รวมสกรู ชุดละ 12,000 บาท ที่ผลิตจากวัสดุ Polymethylmethacrylate (PMMA) ที่ต้องปั้นขึ้นในห้องผ่าตัด แต่มีข้อจำกัดเนื่องด้วยวัสดุนี้ต้องใช้ระยะเวลาการคงรูปประมาณ 1 ชม. และอาจทำให้ไม่เข้ารูปบ้าง  

อย่างไรก็ดีเมื่อขณะนี้มีบริษัทคนไทยที่สามารถผลิตแผ่นปิดกะโหลกศีรษะด้วยไทเทเนียมจากเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติขึ้นมาได้แล้ว และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทยอีกรายการหนึ่ง ทั้งมีแผนที่จะจะขยายตลาดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยได้ผ่านการอนุมัติรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับนโยบายของ สปสช. ที่ให้มีการพิจารณาจัดซื้อสินค้าจากบัญชีนวัตกรรมไทยก่อน  

ดังนั้นคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข โดย รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร จึงได้พิจารณากำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ ใหม่ โดยมีการแยกประเภทของแผ่นปิดกะโหลกศีรษะขึ้นมาจาก 1 รายการเป็น 4 รายการ ประกอบด้วย 

1.อุปกรณ์กะโหลกศีรษะเทียม (Cranioplastic Implant) ในราคา 12,000 บาท โดยรายการนี้เป็นสิทธิประโยชน์เดิมที่มีอยู่แล้ว 2. แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลผลิตจาก PMMA Plate การพิมพ์ 3 มิติ ราคา 25,000 บาท 3. แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลผลิตจากโลหะไทเทเนียม การพิมพ์ 3 มิติ Titanium Plate (Indirect printing) ราคา 27,000 บาท และ4. แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลผลิตจากโลหะไทเทเนียม การพิมพ์ 3 มิติ Titanium Printing (Direct printing) ราคา 48,000 บาท และเสนอให้บอร์ด สปสช. พิจารณาอนุมัติในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะมีผู้จำเป็นต้องใช้แผ่นปิดกะโหลกศีรษะ 1,066 ราย/ปี  

นพ.จเด็จ กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว ขณะเดียวกัน เนื่องจากรายการอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาที่สูงกว่าของเดิม จึงให้ปรับเกลี่ยงบประมาณที่อาจเพิ่มขึ้นให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณเดิมที่เคยเบิกจ่ายต่อปี รวมทั้งมอบหมายให้ สปสช. กำกับติดตามประเมินผลบริการแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลผลิตจากโลหะไททาเนียม และรายงานผลเพื่อทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด สปสช. ยังให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ในการนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและข้อมูลผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรับการผ่าตัดสมองมาวิเคราะห์ลงลึกในรายเขตพื้นที่ เพื่อดูว่าเขตพื้นที่ไหนที่มีปัญหาดังกล่าวค่อนข้างมากและจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อคและเคารพกฎจราจร โดยมีเป้าหมายเพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดสมอง ลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้องใช้แผ่นปิดกะโหลกศีรษะ ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเอง 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์