'เศรษฐา' ตอบรับข้อเสนอชาวเชียงใหม่ ดัน 'พ.ร.บ. อากาศสะอาด' ย้ำใช้งบฯ มีประสิทธิภาพ

'เศรษฐา' ตอบรับข้อเสนอชาวเชียงใหม่ ผลักดัน 'พ.ร.บ. อากาศสะอาด' ย้ำงบประมาณมีจำกัด ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ - พบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่ หารือประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ย้ำให้ดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงเป็นไปอย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ พบปะคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคมและสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) เพื่อร่วมหารือทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตัวแทนเอกชน ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนกลุ่มการเมืองของท้องถิ่น ร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าวด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
ประเด็นที่นำเสนอขอสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย สนามบินและระบบขนส่งสาธารณะ ขยายเวลาเปิด 24 ชม. เสนอสนามบินแห่งที่ 2 ส่งเสริมเอกชนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ระบบโครงข่ายถนน Links เชื่อม 25 อำเภอ 2) ส่งเสริมสนับสนุนการทำตลาด ได้แก่ อัพเกรดงานแสดงสินค้าเป็นระดับประเทศ จัดงาน Event ระดับโลก ดึง Event ใหญ่มาจัดในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มศักยภาพศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 3) ปรับปรุงกฎกระทรวงต่าง ๆ เกี่ยวกับ Visa 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการทำตลาดในต่างประเทศ 5) นโยบายสนับสนุนเพิ่มจำนวนผู้ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าแก้ไขปัญหาผังมืองและกรใช้ประโยชน์ที่ดิน ขณะที่ประเด็นข้อเสนอของคนรุ่นใหม่ เช่น ประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคม สังคม และสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) ประเด็น Sotf power โอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ การขอให้ขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก การทำ  Wellness Tourism ฯลฯ
 
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรก ๆ ที่รัฐบาลเดินทางมารับฟังปัญหา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้หาทางออกมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดสนามบิน ที่จะต้องขยายเวลาเพื่อให้เที่ยวบินต่างประเทศลงมามากขึ้น ซึ่งน่าจะมีข่าวดีเร็วขึ้น ส่วนเรื่องเสียงโดยรอบสนามบิน ต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยฝากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดูแลเรื่องเสียงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล สำหรับกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรียกเว้นวีซ่าคนจีน นั้น นายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ซึ่งเชียงใหม่เป็นกลุ่มจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสนใจ ส่วนการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 อยู่ในแผนงานของรัฐาบาลอยู่แล้ว ยืนยันว่าทำงานไม่ใช่เพื่อจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่อง Soft power ว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ Soft power ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้ว พร้อมกล่าวรู้สึกดีใจกับข้อเสนอที่ต้องการผลักดันจังหวัดให้ 12 เดือน 12 Event ซึ่งเชื่อว่าทุก ๆ เดือนจะเป็น High season ของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกัน World Event พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการจัดสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจัดการประชุมระดับนานาชาติ และจัดนิทรรศการ
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องการเพิ่มจำนวนประชากร ว่าตรงกับนโยบายสาธารณสุขของนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่าสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยต้องชื่นชมกระทรวงสาธารณสุขว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ ดึงดูดการลงทุนเข้ามา การบริการด้านสาธารณสุขของไทยถือเป็นระดับ World Class ส่วนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 หากไม่สามารถกำจัดฝุ่นละอองได้ ภาคการท่องเที่ยวจะกระทบไปด้วย ซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จังหวัดน่าน ลำปาง แพร่ และเชียงใหม่  ติดอันดับ 10 ของโลก ที่มี PM 2.5 เพราะฉะนั้น Solution ที่เสนอมาอย่าง Command Center ต้องไปพิจารณาว่าหากไม่ให้เกษตรกรปลูกและเผาแล้วจะมีแนวทางอย่างไรมารองรับไม่ให้กระทบกับเกษตรกร ขณะที่ พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลนี้ที่จะเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยขณะนี้ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำร่างเรื่องนี้ไว้แล้ว
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า งบประมาณแผ่นดินมีจำนวนจำกัด ทุกจังหวัดที่ไปมีการของบประมาณหมด ดังนั้นการดำเนินการใดก็ตามต้องคำนึงและรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศไว้ด้วย อะไรที่เป็นของท้องถิ่นก็อยากให้ทำ ไม่ใช่ว่าโครงการขนาดใหญ่ อบต.ไหนอยากทำอะไรก็ทำ ทำมาแล้วมีผลต่อเนื่องหรือเปล่า ไม่ใช่ทำออกมาแล้วเสียหายหมด ให้คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะผู้ประกอบการ รับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังผลงานจาก Start Up เช่น ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นแนวคิดจากเด็ก ป.6 สามารถนำมาต่อยอดให้การแจ้งเตือนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นวัตกรรมการผลิตน้ำเชื้อโคแยกเพศ ระบบบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเมนท์และธุรกิจรายวัน (Horganice) บริการทำควาสะอาดและรีดผ้า (BeNeeT) พร้อมเยี่ยมชมผลงานดังกล่าวของ Start Up ที่นำมาจัดแสดง
 
ทั้งนี้ ในเรื่องเงินลงทุนนั้น นายกรัฐมนตรีแนะให้ Start Up ได้มีการพิจารณาการจับคู่ค้าหรือ Matching กับต่างประเทศมาร่วมลงทุนด้วย พร้อมย้ำถึงการมีความทะเยอทะยานให้มากขึ้นในการคิดหาแนวทางและขับเคลื่อนธุรกิจของตนเองให้มีศักยภาพ ให้สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศหรือระดับสากลได้ สิ่งนี้หากทำได้จะสามารถสร้างชื่อเสียงทั้งกับตนเอง สถานบันการศึกษาของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนี้ ในการประเด็นการขับเคลื่อน Wellness city รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

หารือประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ย้ำให้ดูแลผู้ได้รับผลกระทบทางเสียงเป็นไปอย่างเหมาะสม

17 ก.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พบปะผู้บริหารการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยประเด็นการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมด้วย นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีรับฟังการดำเนินการเตรียมการรองรับการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาปรับปรุงท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช่น การพัฒนาปรับอาคารผู้โดยสารเดิม การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่ (แต่อยู่ในพื้นที่เดิม) รวมถึงการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ในการแก้ปัญหา capacity หรือความแออัดของผู้โดยสารของสนามบินเชียงใหม่ปัจจุบันที่แม้จะมีการพัฒนาปรับปรุงสนามบินเพื่อรองรับผู้โดยสารแล้ว แต่เพื่อให้มีประสิทธิภาพรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นตามเป้าหมายคือ 20 ล้านคนต่อปี จึงต้องมีการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ขึ้น ส่วนการเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนนั้นก็สามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่มีอยู่
 
นายกรัฐมนตรี ย้ำ AOT นอกจากดูแลเรื่อง EIA และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ แล้วก็ให้ดูแลเยียวยาประชาชนลดผลกระทบด้านเสียงเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถึงเยียวยาจิตใจด้วย พร้อมสอบถามถึงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 7 ปี จะเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสนามบินปัจจุบันที่ผลกำไรอยู่ที่ 2 พันล้านบาทต่อปี ซึ่ง AOT รายงานว่าเมื่อก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่แล้วเสร็จจะสามารถมีกำไรอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านบาทต่อปี และสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 20 ล้านคนต่อปี ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ในส่วนของระยะเวลาดำเนินการ 7 ปีนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม และขอเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อรองรับผู้โดยสารได้ตามเป้าหมายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
 
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาลซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้น ขอให้ AOT และ ตม. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเกิดความประทับใจและมีความปลอดภัย ขณะเดียวกันหากมีประเด็นการนำเสนอข้อที่เป็นไปในทิศทางอ่อนไหวและไม่ถูกต้อง ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับสังคมผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย หรือการใช้ Influencer ต่าง ๆ เข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งก็ได้ ซึ่งจะสามารถสร้างความเข้าใจได้มากขึ้น
 
ก่อนหน้านั้น เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่คาดว่าได้รับผลกระทบจากการเพิ่มเที่ยวบิน ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ (แนวร่อนลง) ได้แก่ หมู่ 5 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ (แนววิ่งขึ้น) ได้แก่ หมู่ 1 และหมู่ 10 ต.แม่เหียะ ทั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้มีการตรวจวัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเสียงอยู่เสมอซึ่งที่ผ่านมายังไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากมีผลกระทบเกิดขึ้น AOT ก็มีมาตรการในการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการซ่อมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายให้ด้วย รวมทั้ง AOT จะเร่งดำเนินการก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ต่อไป เพื่อลดความแออัดและผลกระทบด้านเสียงที่เกิดขึ้น
 
สำหรับการพัฒนาปรับปรุงสนามบินเชียงใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารนั้น ไม่ได้เป็นการขยายพื้นที่ออกไปจากพื้นที่เดิมแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่และการพัฒนาปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ การเพิ่มเที่ยวบินหลังเที่ยงคืนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลนั้น เที่ยวบินจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสายการบินที่จะสามารถนำผู้โดยสารมาได้มากน้อยเพียงใดด้วย ขณะเดียวกันทาง AOT ก็จะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกครั้งต่อไป
 
โดยนายกรัฐมนตรีได้ทักทายสวัสดีประชาชน พร้อมกล่าวว่าตลอดเวลาที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นี้เพื่อมารับฟังปัญหาและโอกาสในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เจริญ ประชาชนอยู่ดีกินดี โดยเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ โดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นด้วยการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากกรุงเทพมหานครที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างมากเช่นกัน เพราะมองว่าการท่องเที่ยวจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยขณะนี้รัฐบาลได้มีการประกาศยกเว้นวีซ่าประชาชนชาวจีนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว โดยเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น เรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องของสนามบินเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวเจริญรุ่งเรืองได้ และทำให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปตามศักยภาพที่ควรเป็น นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นยุทธศาสตร์สำคัญด้านการขนถ่ายสินค้าด้วย
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การมาพบปะพูดคุยกับประชาชนวันนี้เพื่อมารับฟังการขยายระยะเวลาการบิน ซึ่งจะเป็นการรบกวนและกระทบประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน ซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้ และอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการออกนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย รวมทั้ง รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับมิติสังคม สิ่งแวดล้อม จึงได้พาผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมาร่วมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากมีผลกระทบอะไรขอให้มีการพูดคุยกัน รัฐบาลพร้อมรับฟังและนำมาสู่การปฏิบัติ และช่วยเหลือเยียวยาอยางเหมาะสมต่อไป
 
อนึ่ง เมื่อช่วงเช้า เวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวเชียงใหม่ด้วย

ที่มาเรียบเรียงจาก: เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [1] [2]
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท