Skip to main content
sharethis

สำนักงานอัยการสูงสุดชี้ขาดให้ 'บ้านจอมพล ป.-น้ำตกนางรอง' อยู่ในความดูแลกรมอุทยานฯ หลังเกิดข้อพิพาทกับ อบจ.นครนายก ขอให้ขับไล่ออกจากพื้นที่


แฟ้มภาพสำนักข่าวไทย

Thai PBS รายงานเมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2567 ว่าสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ได้ทำหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แจ้งคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี

โดยระบุตอนหนึ่งว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานยการสูงสุดได้แจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทของอัยการสูงสุดกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ขอให้ขับไล่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ออกจากน้ำตกนางรอง โดยอ้างว่าบริเวณน้ำตกนางรองที่ อบจ.นครนายก ครอบครองอยู่ในปัจจุบัน เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ซึ่งอยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของกรมอุทยานฯ ตามกฎหมาย

ดังนั้น อบจ.นครนายกจึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการครอบครอง สร้างสิ่งปลูกสร้างในบริเวณดังกล่าวได้ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอเรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดีได้พิจารณาและมีมติวินิจฉัยชี้ขาดว่า ให้กรมอุทยานฯ เป็นผู้ดูแลบ้านจอมพล ป.พิบูลสงคราม รวมถึงบริเวณพื้นที่รอบบ้านและบริเวณพื้นที่น้ำตกนางรอง รวมถึงสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ปลูกสร้างขึ้นภายหลังมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาด การยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.2561 ข้อ 17

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net