อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 2 นาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2018-05-27 21:10
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชวนอ่านงานวิจัย "ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์มกับผลกระทบต่อการจ้างงานภาคบริการในประเทศไทย" โดยพูดคุยกับอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ หนึ่งในคณะนักวิจัยที่จะเล่าถึง "ระบบเศรษฐกิจแบบแพลตฟอร์ม" อย่างเช่น แอปพลิเคชัน Uber หรือ Grab รวมไปถึง Airbnb ฯลฯ
2018-05-27 16:09
กรมสวัสดิการฯ ส่งหนังสือวินิจฉัย ชี้ปรับโครงสร้างเงินเดือนของ GM เป็นไปตามเงื่อนไขที่ลูกจ้างทำคำสนองตอบรับคำเสนอยอมรับข้อเรียกร้องของฝ่ายนายจ้างโดยไม่มีเงื่อนไข ด้าน 'บุญยืน สุขใหม่' วิจารณ์คำวินิจฉับขัดเจตนารมณ์และหลักของกฎหมาย
2018-05-27 15:19
ก.แรงงาน จับมือโฮมโปร อัพมัลติสกิล 'ช่างไฟฟ้า-ก่อสร้าง'
2018-05-26 20:25
แม้พยาบาลจะเป็นอาชีพที่ดูแลสุขภาพผู้อื่น แต่จากงานศึกษาหลายชิ้นพบว่ากลับต้องเจอกับปัญหาด้านสุขภาพเสียงเอง ตัวอย่างเช่น ‘พยาบาลแคนาดา’ มีปัญหาสุขภาพจากการทำงาน ที่มาภาพประกอบ: Wikimedia Commons
2018-05-26 12:16
ประธานชมรม ผอ.รพ.ชุมชน แห่งประเทศไทย ทำจดหมายเปิดผนึกกรณีมีการออกคำสั่งให้ทหารปลดป้ายการคัดค้าน ก.คลัง ของ รพ.ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ระบุ ผอ.รพ.ชุมชน หลายแห่งถูกทหารกดดัน ขอ คสช. ออกคำสั่งห้ามทหารคุกคาม ผอ.รพ.ชุมชน  
2018-05-24 16:27
งานศึกษา 'ภาระงานและผลิตภาพกำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)' พบภาพรวมขาดกำลังคนเมื่อเทียบกับภาระงาน บุคลากรใช้เวลากว่า 30% “ทำรายงานผลงาน งานเอกสาร งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การเงิน การบันทึกข้อมูล ฯลฯ” ทำให้เวลาบริการสุขภาพประชาชนลดน้อยลง ขาดขวัญกำลังใจที่ทำงานหนักแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลาและไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ส่วนการโอน 'รพ.สต.' ให้ 'ท้องถิ่น' ยังไม่คืบ บุคคลากรหวั่นไม่มีหลักประกันก้าวหน้าในสายงาน การเมืองท้องถิ่นไม่แน่นอน
2018-05-23 17:09
เดือน เม.ย. 2561 พบผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม 155,559 คน เพิ่มขึ้น 10,769 คน จากเดือน มี.ค. 2561 ส่วนอัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม ม.33 ลดลงอยู่ที่ระดับ 23,953 คน จาก 24,238 ในเดือน มี.ค. 2561
2018-05-22 12:52
ผู้สื่อข่าวสถานีสาธารณะของนอร์เวย์ประท้วงหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อตกลงร่วมล้มเหลว เรียกร้อง ‘ปิดช่องว่าง’ ความห่างของเงินเดือน ‘พนักงานประจำ-สัญญาจ้าง-ฟรีแลนซ์’ ชี้งานเหมือนกันรายได้ต้องเท่าเทียมกัน ที่มาภาพประกอบ: International Federation of Journalists (IFJ)
2018-05-21 12:08
สภาบริหารของไต้หวันได้ประกาศเกี่ยวกับแผนการจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วย 'เศรษฐกิจผู้อพยพใหม่' เปิดช่องให้วีซ่าถาวรให้แรงงานฝีมือจากต่างชาติ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับกลางและช่างเทคนิคในไต้หวัน ซึ่งมีความต้องการสูงถึง 1.2 แสนคน
2018-05-20 12:56
จ่อประกาศ! กฎหมายคุ้มครองคนทำงานที่สูง หากฝ่าฝืนโทษหนักคุก 1 ปี

Pages