อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 45 นาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2009-06-07 01:30
จดหมายข่าวศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน รายงาน 5 ข้อห่วงใยของเครือข่ายด้านแรงงานข้ามชาติ (Migrant Working Group) และเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (Action Network for Migrants) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ต่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ระบุระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนที่สั้นเกินไปเพียง 30 วัน ส่งผลต่อการเข้าไม่ถึงการจดทะเบียนของแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ การห้ามเปลี่ยนนายจ้างข้ามกิจการจ้างงาน หรือเปลี่ยนได้เฉพาะในกิจการเดียวกันยังผลักให้แรงงานข้ามชาติต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิจากนายจ้างมากขึ้น เผยแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์
2009-05-28 03:19
เมื่อวันที่ 26 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อสรุปข้อเสนอของเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
2009-05-26 19:27
26 พ.ค. 52 - คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ไม่เห็นด้วยกับนโยบายขึ้นภาษีน้ำมัน ชี้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจะไปกระทบกับราคาสินค้าและการดำรงชีพของประ
2009-05-25 19:37
แรงงานข้ามชาติถูกจับกุมอย่างหนัก การสู่ในที่ที่มีค่าแรงสูงยากขึ้น แต่ภาคธุรกิจกลับไปลงทุนตามตะเข็บชายแดนเพิ่มขึ้น

Pages