อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 ชั่วโมง 3 นาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2009-06-23 23:23
การแปรรูปหรือการปฎิรูปดูจะเป็นคำแสลงของผู้เกี่ยวข้องในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากบทเรียนที่ผ่านมา โดยการเอา ปตท.ไปขายให้นายทุนในราคาแสนถูก และท้ายสุดก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือประกันราคา แต่กับร่วมมือกับบริษัทต่างชาติ โขกราคาสินค้า กินส่วนต่างเอากำไรเข้ากระเป๋าจนปริ บทเรียนนี้เองทำให้การนำเรื่องปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจอื่นถูกต่อต้านจากผู้เกี่ยวข้อง
2009-06-23 22:27
23 มิ.ย. 52 - คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) ออกแถลงการณ์คัดค้านการแปรรูปกิจการรถไฟ เลวร้ายไม่ต่างจากการพยายามแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จะโยกย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินของรัฐและประชาชนไปให้เอกชนดูแลและสร้างกำไร
2009-06-23 22:04
23 มิ.ย. 52 – คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ออกแถลงการณ์คัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรถไฟ ชี้การแยก รฟท. ออกเป็นบริษัทในระยะยาวเป็นการทำลาย รฟท. ให้เปลี่ยนสภาพไปเป็นบริษัท พร้อมกับเปิดให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ ซึ่งจะมีการขึ้นราคาขูดรีดประชาชนมากขึ้น
2009-06-22 10:57
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยแจงเหตุผลหยุดเดินรถไฟเพราะรัฐบาลไม่ทำตามที่ตกลงไว้กับสหภาพฯ คิดแปรรูปกิจการรถไฟ จะกระทบกับประชาชนในวันข้างหน้า ดังนั้นพนักงานจึงพร้อมใจกันหยุดเดินรถ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเจรจาด้วย    รถไฟหยุดเดินทั่วประเทศ ค้านแปรรูป
2009-06-16 06:48
หลังบริษัทเลิกจ้างกะทันหันเมื่อ 1 พ.ค. โดยไม่ได้ค่าชดเชย ปัจจุบันคนงานเวิลด์เวลล์ การ์เมนท์ ยังรวมตัวหน้าโรงงานทวงเงินชดเชยและค่าแรงค้างจ่าย ด้านประธานคณะกรรมสมานฉันท์แรงงานไทย รับปากกดดันนายจ้างเวิลด์เวลล์ การ์เมนท์ ให้ทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ด้านที่ปรึกษา รมว.แรงงานแนะไปฝึกอาชีพ
2009-06-10 21:53
รายงานฉบับนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานบริษัทเวิลด์เวลล์การ์เมนท์ จำกัด จำนวน 41 คนที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมเนื่องจากนายจ้างไม่บอกล่วงหน้า อีกทั้งก่อนหน้านี้ ยังปรับลดเงินเดือนของพนักงานรายเดือน และค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานรายเดือนและรายวันเป็นเวลา 2 เดือนคือ เดือนมีนาคมและเมษายน และปิดกิจการโดยไม่จ่ายค่าชดเชย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 นายจ้างอ้างว่าขาดทุน ไม่มีออเดอร์ (order) เข้ามา แต่ในขณะที่บริษัทในเครืออื่นๆ ยังคงดำเนินกิจการและรับสมัครพนักงานเพิ่ม ส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ยังคงอยู่ครบ ไม่มีการขายทอดตลาด คนงานที่ถูกเลิกจ้างจึงต้องนั่งชุมนุมเฝ้าเครื่องจักรหน้าโรงงานทุกวันน
2009-06-07 01:30
จดหมายข่าวศูนย์ข่าวข้ามพรมแดน รายงาน 5 ข้อห่วงใยของเครือข่ายด้านแรงงานข้ามชาติ (Migrant Working Group) และเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (Action Network for Migrants) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ต่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ระบุระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนที่สั้นเกินไปเพียง 30 วัน ส่งผลต่อการเข้าไม่ถึงการจดทะเบียนของแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ การห้ามเปลี่ยนนายจ้างข้ามกิจการจ้างงาน หรือเปลี่ยนได้เฉพาะในกิจการเดียวกันยังผลักให้แรงงานข้ามชาติต้องตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิจากนายจ้างมากขึ้น เผยแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์

Pages