อัพเดทล่าสุดเมื่อ 5 นาที 21 วินาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2007-01-27 01:30
นานเท่าใดแล้วที่คนทำงานฟรีแลนซ์ คนรับงานไปทำที่บ้าน แม่บ้าน หรือเกษตรกร ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ต่างจากคนในอาชีพอื่น โดยไม่ได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันสังคม "ประชาไท" ชวนอ่านการระดมสมองในเรื่องนี้     รายงานการเสวนา  
2007-01-24 04:31
การเมือง "ทักษิณ" วิจารณ์ไทยผ่านสื่อญี่ปุ่น
2007-01-17 00:03
ทั้งๆ ที่หลายๆ สหภาพแรงงานยังมีความเข้าใจผิดๆ กับแรงงานเหมาช่วง เหมาค่าแรง ว่าเป็นแรงงานอีกชนชั้น เป็นแรงงานอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีเกียรติ ศักดิ์ศรีพอกับแรงงานประจำ รวมถึงกีดกันแรงงานเหล่านี้ออกจากการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน ... แต่ที่สหภาพแรงงานคนทำยางไม่คิดเช่นนั้น
2007-01-14 02:07
  เด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้องขอให้พื้นที่สงบสุขโดยเร็ว เนื่องในวันเด็ก
2007-01-13 02:55
ชื่อเดิม เปลี่ยนแนวขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ  

Pages