อัพเดทล่าสุดเมื่อ 38 วินาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2009-05-28 03:19
เมื่อวันที่ 26 ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  โดยคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อสรุปข้อเสนอของเวทีสมัชชาแรงงานนอกระบบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้
2009-05-26 19:27
26 พ.ค. 52 - คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ไม่เห็นด้วยกับนโยบายขึ้นภาษีน้ำมัน ชี้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจะไปกระทบกับราคาสินค้าและการดำรงชีพของประ
2009-05-25 19:37
แรงงานข้ามชาติถูกจับกุมอย่างหนัก การสู่ในที่ที่มีค่าแรงสูงยากขึ้น แต่ภาคธุรกิจกลับไปลงทุนตามตะเข็บชายแดนเพิ่มขึ้น
2009-05-25 02:22
กรณีการเรียกร้องเงินทดแทนจากการเสียชีวิตของ "จายเส่ง ทุน" แรงงานชาวไทใหญ่ ที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงานก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งปีของการต่อสู้เพื่อสิทธิรับเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน ที่สำนักงานประกันสังคม และค่าสินไหมที่ศาลแรงงาน บัดนี้ผ่านแล้ว 2 ปีของการเสียชีวิต คดียังไม่สิ้นสุด เงินชดเชยยังไม่ได้รับ ทำให้ญาติๆ ของเส่ง ทุนต้องสู้ต่อไป    
2009-05-23 16:49
บริษัท B&Q เป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำของอังกฤษประเภท Do-It-Yourself (DIY) และศูนย์กลางอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวน จำหน่ายสินค้าประมาณ 45,000 ผลิตภัณฑ์ ในต้นทศวรรษที่

Pages