อัพเดทล่าสุดเมื่อ 7 ชั่วโมง 42 นาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2007-01-13 02:55
ชื่อเดิม เปลี่ยนแนวขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ  
2006-12-24 00:44
แรงงานนอกระบบในประเทศไทย ต้องเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานหลายประการ ได้แก่ งานที่ทำขาดความมั่นคง ไม่ได้รับค่าตอบแทนแรงงานที่เป็นธรรม งานที่ทำมีความเสี่ยงและมีอันตรายต่อสุขภาพ เข้าไม่ถึงกองทุนประกันสังคมและบริการอื่นๆ ของรัฐ และไม่สามารถใช้สิทธิในการรวมตัวต่อรอง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก...
2006-12-22 21:43
งานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในชุด "การแสวงหาทางเลือกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจและการค้า" ที่ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปลและสรุปความจากงาน OLEC (The Organization of Labour-intensive Exporting Countries) ของ เฮนรี ซี เค ลิว    
2006-11-26 02:30
ผู้ชุมนุมประมาณ 30,000 คนจากการประเมินของตำรวจ ปักหลักอยู่หน้าจัตุรัสศาลาว่าการกรุงโซล ร้องเพลงและโห่ร้องตะโกนคำขวัญต่อต้านการเจรจาเอฟทีเอ สหรัฐ-เกาหลีใต้ และเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ  
2006-06-18 01:37
เมื่อกลุ่มทหารที่เรียกตนเองว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) เข้าทำการรัฐประหารแย่งยึดอำนาจการปกครองจาก พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและสถาปนา "ระบอบ รสช." ขึ้น ทว่าไม่อาจหยุดยั้งกรรมกรประชาธิปไตยที่ชื่อ "ทนง โพธิอ่าน" ได้
2006-03-31 22:57
ภควดี วีระภาสพงษ์ พาไปดู "โรงงานของคนงาน" ขนานแท้ ทีประเทศอาร์เจนตินา หลังศาลตัดสินโอนโรงงานจากนายทุนเดิมให้กับสหกรณ์คนงาน พิสูจน์ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ของการยอมรับสิทธิแรงงานในการบริหารโรงงานภายใต้ชื่อ FaSinPat ย่อมาจาก Fábica Sin Patrón หรือ โรงงานไม่มีเจ้านาย  

Pages