แรงงาน

เนื่องในวันครูแห่งชาติ Rocket Media Lab ร่วมกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ จัดทำแบบสอบถามครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ เพื่อสำรวจความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ในโรงเรียน การเรียนการสอน และนักเรียน พบว่า เสียงส่วนใหญ่อยากให้โรงเรียนปรับปรุงห้องน้ำ กฎที่ครูไม่ชอบมากที่สุดคือการแต่งกายประจำวัน อยากให้ยกเลิกนโยบายการประกันเกรด ปลอด 0 ร. มส. ไม่อยากอยู่เวรนอกเวลาสอน และอยากให้เพิ่มเงินเดือน
2024-01-15 23:46
อัตราการว่างงานและจำนวนผู้ว่างงานที่สนใจหางานได้ลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาดใหญ่ แต่การว่างงานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นในปี 2567 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สูงขึ้น ร่วมกับกำลังการผลิตที่ซบเซาเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวล ตามรายงานการจ้างงานและแนวโน้มสังคมโลกของ ILO: แนวโน้มปี 2567 
2024-01-14 19:47
สรุปเนื้อหาจากที่ กมธ. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
2024-01-11 19:26
ดีเอสไอ มีมติกล่าวหา 2 อดีตรมต. – 2 ขรก.ระดับสูง ก.แรงงาน รวม 4 คน หลังพบหลักฐานโยงขบวนการค้ามนุษย์ หักค่าหัวคิวส่งแรงงานไทย 12,000 คนไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ เสียหายรวม 36 ล้านบาท
2024-01-11 15:19
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันสำนักงานประกันสังคมเก็บเงินสมทบกองทุนฯ ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ไม่มีการปรับขึ้นเป็น 875 บาทต่อเดือน ตามที่เป็นข่าว
2024-01-06 12:48
'วรรณวิภา' สส.ปีกแรงงาน พรรคก้าวไกล อภิปรายงบฯ 67 ที่เกี่ยวกับแรงงาน ไม่เพิ่มเหมือนรัฐบาล 'ประยุทธ์' ติง 2 ประเด็น รัฐบาลไม่ตั้งงบฯ ใช้หนี้กองทุนประกันสังคม 7 หมื่นล้าน และจัดโครงการรัฐที่ไม่เป็นไปตามพันธกิจกระทรวงแรงงาน 
2024-01-05 18:31
งานวิจัยใหม่ของ Harvard Business School ศึกษาพนักงานที่ปรึกษาด้านธุรกิจมากกว่า 750 คน ต่อการใช้ ChatGPT พบคนทำงานมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไป มองเป็นทั้ง 'ตัวช่วย' และ 'สิ่งกวนใจ' ทั้งนี้ ChatGPT เหมาะกับงาน 'ระดมสมอง' มากกว่า 'งานวิเคราะห์'
2024-01-03 10:19
แรงงานพม่าก่อหวอดประท้วงในอาคารผู้ต้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง เรียกร้องขอให้ปล่อยตัว เพราะอยากกลับบ้านเทศกาลปีใหม่
2024-01-02 19:26
สหภาพแรงงานสาธารณสุขของไนจีเรีย (JOHESU) แสดงความกังวลว่าบุคลากรสาธารณสุขจำนวนมากอาจตัดสินใจออกนอกประเทศ เพื่อไปหางานที่ดีกว่าในปี 2024 นี้ หากรัฐบาลยุติการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรกำกับดูแลวิชาชีพด้านสาธารณสุข
2024-01-02 16:14
ILO Voices แพลตฟอร์มการเล่าเรื่องแบบมัลติมีเดียขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) นำเสนอเรื่องราวของ 'กูแลร์ โคคา' (Güler Koca) ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายและความเท่าเทียมกันของ ILO โดยเธอมีความบกพร่องทางการมองเห็นมาตั้งแต่เด็ก
2024-01-01 11:06
สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 24-31 ธ.ค. 2566
2023-12-31 12:29
พนักงานดับเพลิงอังกฤษเรียกร้องพรรคแรงงานให้คำมั่นสัญญาชดเชยแก่ผู้เจ็บป่วยจากการทำงานหากชนะการเลือกตั้งครั้งต่อไป หลังรัฐบาลพรรคอนุรักษ์นิยมเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องนี้
2023-12-31 08:17
รายงานจาก Stateline ชี้ว่าขณะที่ชาวต่างชาติต่างพากันซื้อที่ดินทางการเกษตรหรือ 'ฟาร์ม' ในสหรัฐอเมริกา ท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ต้องการจำกัดบางประเทศเช่น 'จีน-รัสเซีย' ให้อยู่ห่าง ๆ
2023-12-30 13:50
พนักงานหอไอเฟลหยุดงานประท้วงก่อนการเจรจาข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับใหม่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถขึ้นหอไอเฟล แต่ยังสามารถเข้าชมบริเวณด้านล่างหอได้
2023-12-29 10:01
ไม่หวั่นเวลาดูงบฯ น้อย ทีมดิจิทัลก้าวไกล แปลงเอกสารงบฯ ปี'67 เป็นไฟล์ Excel แจกประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม เตรียมพร้อมอภิปรายงบฯ จัดเต็ม 3-5 ม.ค. 67 ชำแหละรัฐบาล "วิกฤตแบบใด ทำไมจัดงบแบบนี้"
2023-12-29 01:28
ชวนดู 10 ผลงานสารคดีข่าว ประจำปี 66
2023-12-28 13:29
ชวนอ่าน 20 ผลงานข่าวยอดอ่านสูงสุดประจำปี 2566
2023-12-27 20:06

Pages