อัพเดทล่าสุดเมื่อ 51 นาที 44 วินาที ที่ผ่านมา

คุณภาพชีวิต

2008-01-17 16:04
17 ม.ค. 51 - ตัวแทนจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ราว 80 คนเดินทางไปยื่นหนังสือที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแย้งและขอให้ทบทวนคำตัดสินของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่มีความเห็นว่าการถอนคำขอขึ้นทะเบียนยาของ "บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด" ไม่เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
2007-12-26 07:07
วันนี้ ครบ 3 ปีที่เกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิจนทำให้ผู้คนล้มตายไปหลายพันคนในเมืองไทย และยังไม่รวมอีกหลายประเทศในละแวกนี้ ผมยังพอจำถึงกลิ่นศพอันน่าสะอิดสะเอียนได้ ในช่วงที่ไปทำข่าวหลังเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่ที่ผมทนรับไม่ได้ยิ่งกว่ากลิ่นศพก็คือ ความประพฤติและการไม่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมอุตุนิยมวิทยา 
2007-12-11 15:44
พนักงานโรงงานโฮย่านิคมลำพูนยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ค่าครองชีพต่างๆ สูงขึ้น  
2007-12-06 15:10
อาลัยแด่ "มด - วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์" นักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ผู้นำคนสำคัญในขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน ในวาระแห่งการจากลา สิ่งที่เราร่วมกันทำได้ คือการสานต่อเจตนารมณ์ของเธอ ประชาไท ขอนำปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2540 ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นปาฐกถาชิ้นที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่ง ที่เธอได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความต้องการของคนจน จากชีวิตและหัวใจทั้งหมด
2007-12-04 10:11
นี่คือชีวิตที่มนุษย์ทุกผู้นามควรทำความรู้จัก ทันทีที่ทราบข่าวความคืบหน้าที่ไม่ค่อยดีนักในอาการป่วยของวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ หรือพี่มด ของเพื่อนมิตรทั้งหลาย ห้วงนิ่งงันแรกในสมองของผมว่างเปล่า เพื่อเปิดทางให้กับภาพความทรงจำเป็นร้อยพันภาพเกี่ยวกับวนิดาที่ผุดขึ้นถี่ยิบและเร็ว ผมมาครุ่นคิดว่า จะมีใครในแผ่นดินนี้ หรือในโลกใบนี้ที่รู้จักวนิดาและกล้าบอกว่า เธอไม่ใช่นักต่อสู้ ผมคิดว่าไม่มี ไม่มีวินาทีไหนในชีวิตของวนิดา ที่หล่นหายหรือหลบเร้นไปจากเส้นทางการต่อสู้และความใฝ่ฝัน จากการเคลื่อนไหวร่วมกับกรรมกรฮาร่าที่ทำให้วนิดาเป็นรู้จัก จนมาถึงการต่อสู้ในระยะหลังกับสมัชชาคนจน
2007-10-27 03:47
พม่าเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดป้องกันการชุมนุมประท้วงครั้งใหม่...ผู้นำพม่ายอมเปิดการเจรจากับผู้นำฝ่ายค้านแล้ว ...ตั้ง เต็ง เส่ง นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี...ชี้แจงพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงใช้กำลังปราบ...นายกอบต.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ผลักดันเปิดจุดผ่อนปรนค้าชายแดน...ผบ.สส.ตรวจ ระนองโมเดล นำร่องแก้ปัญหาแรงงาน... ระบุทหารพม่ายังคงกระทำทารุณต่อชนกลุ่มน้อย...จีนยังคงยืนยันท่าทีเดิมต่อพม่า  
2007-10-22 02:38
ณ วันนี้ไม่ว่าเราจะเรียกตัวเองว่าเป็น กรรมกร เกษตรกร ชาวประมง ก็เป็นเพียงแต่รูปการภายนอกที่อาจจะดูแตกต่าง ... แต่โดยเนื้อแท้แล้วเราทั้งหมดล้วนแต่เป็นชนชั้นกรรมาชีพทั้งสิ้น เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2550 พรรคแนวร่วมภาคประชาชน กลุ่มองค์กรพันธมิตรซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมทั้งจากในส่วนแรงงานและจากชนบทประมาณ 30 คน ได้จัดกิจกรรม "สมัชชาฝ่ายซ้าย" ขึ้น ที่ตึกเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.สุชาย ตรีรัตน์ จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากรในหัวข้อ    "ทำไมต้องรัฐสวัสดิการ.... ???? ซึ่งมีเนื้อหาในการอภิปรายดังนี้ 
2007-09-25 21:26
เสวนาวิพากษ์หนังสือ "แผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย" อันมี "สุจิตต์ วงษ์เทศ" เป็น บรรณาธิการ เมื่อประวัติศาสตร์ประเทศไทย ถูกอธิบายใหม่ผ่าน "แผนที่" แบบรื้อ "มุมมองความเป็นไทยเก่า" ที่เคยการถ่ายทอดความทรงจำกันมาตั้งแต่มี "แผนที่" ของ "ทองใบ แตงน้อย" ซึ่งแทบไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาก่อนตั้งแต่สมัยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพปูทางสร้าง "ประวัติศาสตร์ไทย" เป็นต้นมา
2007-09-03 00:14
กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อรัฐสวัสดิการ (ปรส.) วิเคราะห์ผลคะแนนเสียง "ไม่รับ" ร่าง รธน.50 ระบุชาวบ้านไม่ได้โง่ดักดานและถูกซื้อ แต่ รธน.50 ทำให้อำนาจรวมศูนย์ที่รัฐและ ขรก.โดยชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในสิทธิของตนเอง ในขณะที่ระบบพรรคการเมืองยังต่อรองได้ แต่ระบบราชการไม่เคยให้อะไรเลย พร้อมระบุ "คนกรุงเทพฉลาดกว่าหรือว่าไม่มีการตื่นตัวทางการเมืองประชาธิปไตยมากกว่ากันแน่"
2007-07-14 01:05
แทนที่จะวุ่นวายกับการประณามคนอื่น...บางทีสังคมของเราน่าจะหันกลับมาตรวจสอบตัวเองบ้าง...    

Pages