อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 16 นาที ที่ผ่านมา

คุณภาพชีวิต

2009-07-17 02:47
นักข่าวพลเมืองรายงาน กรมชลประทานจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นงานศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยและบริหารจัดการน้ำพื้นที่อำเภอบางสะพาน มีประชาชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการระดับท้องถิ่นและจังหวัด รวมถึงตัวแทนบริษัทสหวิริยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง เสนอแนะ และตั้งคำถามต่างๆ กว่า 500 คน  
2009-07-16 22:55
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลต่อสุขภาพของเราโดยตรง เมื่อผลวิจัยรายงานว่ายอดผู้ที่ฆ่าตัวตาย และการเกิดฆาตกรรมเพิ่มสูงขึ้น แต่อุบัติเหตุบนท้องถนนกลับลดลง จากการเปิดเผยผลวิจัยของศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัย Oxford และ London School of Hygiene and Tropical Medicine เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
2009-07-16 19:45
ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการพื้นฐานด้านสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคนมาเป็นเวลา 7 ปีแล้ว บัตรทอง รักษาโดยไม่ต้องจ่าย ณ จุดบริการ สามารถครอบคลุมคนกว่า 47 ล้านคน เมื่อนับรวมกับสวัสดิการข้าราชการ 6 ล้านคน ประกันสังคม 10 ล้านคน จนถึงวันนี้คนไทยเกือบทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ อีกเพียงจำนวนหนึ่งซึ่งคือคนไทยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ชนพื้นเมือง คนไทยพลัดถิ่นที่ยังอยู่ระหว่างการรับรองสถานะบุคคล รวมถึงคนที่มีปัญหาเรื่องการแจ้งเกิด คนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง คนเร่ร่อนที่ไม่มีใครรับรองสถานภาพได้ที่ยังไม่อาจขึ้นทะเบียนรับสิทธิบัตรทอง เป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ ทั้งนี้ เนื่องจากอคติต่อคนเหล่านี้ การวิตกกังว
2009-07-16 19:05
สืบเนื่องจากการออกประกาศของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 ก.ค. เรื่องการจัดตั้งบริษัท Collection เพื่อดำเนินการติดตามหนี้ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารและบริษัทในเครือทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ก.ค. สหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนายสมศักดิ์ อู่มั่น ประธานสหภาพแรงงานฯ ทำหนังสือถึงนางธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงและรายละเอียดของการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว
2009-07-16 07:42
นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะกรรมการผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 5/2552 ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาความเดือดร้อนของประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณารวม 3 เรื่อง 1.การส่งเอสเอ็มเอส (ข้อความสั้น) โฆษณาเข้าโทรศัพท์มือถือของประชาชนทั่วไป ที่ประชุมเชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมาร่วมประชุมด้วย และมีมติว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของบริษัทใด หากไม่ต้องการรับเอสเอ็มเอสโฆษณาอีกให้โทรศัพท์ไประงับที่คอลล์เซ็นเตอร์ของ บริษัทนั้นๆ
2009-07-16 06:30
วันนี้ (16 ก.ค.2552) ที่อาคารรัฐสภา 3 คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.) พร้อมเครือข่ายสื่อภาคประชาชนในท้องถิ่น นัดเข้ามอบเอกสารที่มาของการจัดสรรคลื่นให้กับภาคประชาชน 20% ตาม ก.ม.คลื่นความถี่ ปี 2543 ให้กับประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ….
2009-07-16 05:47
ผู้สูงอายุจำนวน 12 คนในเมืองแรมบรี (Rambree) รัฐอาระกัน ถูกเจ้าหน้าที่ทางการพม่าในพื้นจับ เหตุซ่อมสะพานโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ผู้สูงอายุทั้ง 12 คนได้ช่วยกันเทคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมสะพานเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่ชำรุดเสียหายตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากรับน้ำหนักฝูงวัวที่เดินผ่านไม่ไหว โดยชาวบ้านได้ช่วยกันเรี่ยรายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ต่อมานายอ่องจ่อซอ เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นได้เรียกตัวผู้สูงอายุดังกล่าว และบังคับให้ลงนามในเอกสารสารภาพว่าได้ละเมิดกฎหมาย จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวบ้านเพื่อนำไปไต่สวนในศาล
2009-07-16 05:44
จากการที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ แต่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ซึ่งตามประกาศดังกล่าวกำหนดห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ ๔ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยยกเว้นให้ขายในโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมที่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องเท่านั้น โดยมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา ซึ่งผลของการบังคับใช้กฎหมายก็เป็นไปอย่างขาดๆ เกินๆ มีการฝ่าฝืนข้อห้ามให้เห็นกันอยู่โดยทั่วไ

Pages