อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 25 นาที ที่ผ่านมา

คุณภาพชีวิต

2009-07-07 23:20
นักข่าวพลเมืองรายงาน สหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯ ยื่นหนังสือคัดค้านการเลิกจ้างคนงาน 1,959 คนต่อบริษัท เชื่อเป็นการทำลายสหภาพแรงงานและย้ายฐานการผลิต หาแหล่งค่าจ้างราคาถูก พร้อมบทสัมภาษณ์ 3 พนักงานที่ถูกเลิกจ้าง   00000
2009-07-07 04:34
นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะทำงานต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีปัญหาการเข้าถึงของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ กล่าวเมื่อ 5 ก.ค.
2009-07-07 01:10
เสื้อแดงเชียงใหม่ ฮือไล่รัฐมนตรีสาธารณสุข “วิทยา แก้วภราดัย” ประท้วงนโยบายป้องกันไข้หวัดใหญ่ H1N1 ตำรวจใช้โล่ขวาง ด้านรัฐมนตรีหลบออกไปได้และต้องยกเลิกภารกิจมอบนโยบายป้องกันไข้หวัดใหญ่ ขณะที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรคย้ำป่วยแล้วหายเอง-ป้องกันได้ รมช.สธ.พบวัยรุ่นติดหวัดหลังไปร้านเกม รับคุมการระบาดยากเพราะจำกัดการเดินทางไม่ได้ ขณะที่ “มาร์ค” หวังหยุดยาวสกัดการระบาด  
2009-07-06 03:50
การที่สังคมถูกปล่อยปละละเลยให้ดำเนินไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยคาดการณ์ว่าการพัฒนาดังกล่าวจะสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับสังคม ผู้คนมีอาชีพที่หลากหลายมีรายได้สูง ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างสังคม สร้างชาติ และหล่อเลี้ยงระบบให้เจริญรุ่งเรืองยาวนาน โดยเน้นการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเพื่อสร้างรายได้และชี้วัดความสุขความเข้มแข็งมั่นคงของสังคมด้วยเงินตราและมูลค่าสมมุติต่างๆ  
2009-07-04 14:20
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 52 ที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานผลิตอุปกรณ์ตัดไฟยี่ห้อเซฟทีคัท บริษัท ซี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เลขที่ 999/47/48 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.เทพรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ประมาณ 300 คน ปิดถนนช่องทางด้านซ้ายของถนนเทพารักษ์ หน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง ขอความเป็นธรรมหลังถูกนายจ้างปลดออกโดยไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด
2009-07-04 05:32
วานนี้ (3 ก.ค.52) เวลา 10.00 – 12.00 น. เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย จัดเวทีสัมมนาเรื่อง “โฉนดชุมชนกับการแก้ไขปัญหาที่ดินในสังคมไทย” ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน โดยวิทยากรประกอบด้วย นายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) นายเหมราช ลบหนองบัว เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน นางกันยา ปันกิตติ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย และนายสุรพล สงฆ์รักษ์ สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้

Pages