อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 23 นาที ที่ผ่านมา

คุณภาพชีวิต

2018-11-03 11:28
ทันตแพทยสภา ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน จี้รัฐบาลแสดงความจริงใจเร่งแก้ไขกฎหมายพลังงานนิวเคลียร์ด่วน หลังล่าช้ากว่า 5 เดือน หวั่นไม่ทันการพิจารณาของ สนช. ระบุหากไม่รีบแก้จะกระทบการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลชุมชนอาจต้องปิดให้บริการเอกซเรย์
2018-11-02 21:26
หลังผลประชามตินิสิตปี 1 คณะรัฐศาสตร์โหวตยกเลิกการประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม เนติวิทย์ชี้ ปรากฎการณ์นี้สะท้อนว่า หน้าตาไม่ใช่สิ่งเดียวที่ตอบโจทย์ เผยก่อนหน้านี้มีการล่ารายชื่อยกเลิกจนมีความขัดแย้งในคณะ สุดท้ายหาทางออกกับสโมสรฯ จัดการความขัดแย้งด้วยการฟังเสียงนิสิตโดยตรง
2018-11-02 15:59
ผู้จัดงานดนตรีพังก์ 'BNK44' ระบุ ธรรมศาสตร์ แจงงานดนตรีครั้งนี้ผิดวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมจะแสดงในวันที่ 3 พ.ย.นี้ ณ ลานประติมานุสรณ์ 6 ตุลา 19  
2018-11-02 15:55
ที่มาภาพ: แฟนเพจ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรามาเริ่มต้นบทความนี้ด้วยการปล่อยสมองให้ว่าง คลายจุดยืนตัวเองลง และนึกเพียงว่าตนเองเป็นคนไทยธรรมดาคนหนึ่ง แล้วลองตอบคำถาม 3 ข้อต่อไปนี้ 1) ดาว - เดือน ในมหาวิทยาลัยไทยเป็นคนแบบไหน  2) ดาว - เดือน ต่างกันอย่างไร และ
2018-11-01 23:02
แนวคิดการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการผลิตครูปริญญาตรี 5 ปี ที่เริ่มใช้ เมื่อปี         พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบัน พ.ศ.2561 รวม 14 ปี ได้ถูกนำเสนอเพื่อทบทวนมาโดยลำดับ เนื่องจาก ในอดีตประเทศไทย มีหลักสูตรผลิตครูเฉพาะปริญญาตรี 4 ปี มาตั้งแต่ พ.ศ.2497 ถึง พ.ศ.2546 รวม 49 ปี ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการผลิตครูคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 
2018-11-01 22:06
คณะทำงานสร้างสุขที่ปลายทางพร้อมนำทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายตายดี​และพัฒนาระบบดูแลแบบประคับประคอง​ วงเสวนาชี้การถอดเครื่องพยุงชีวิตต่างๆ ในช่วงวาระสุดท้าย คือ การทำบุญครั้งสุดท้ายให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบ เวทีเสวนาเรื่อง "การรับมือกับความตายในสังคมยุค 4.0" 
2018-11-01 19:52
สำรวจรายละเอียดของความไม่สงบและความยากลำบากที่ประชาชนชายขอบจำนวนมากต้องเผชิญหนักหน่วงยิ่งขึ้นเพราะโลกเข้าใจว่าทุกอย่างในพม่าเป็นไปด้วยดี เริ่มต้นที่ ‘แม่ตาวคลินิก’ ก่อตั้งโดยหมอซินเธีย และเป็นที่พึ่งคนยากไร้ชายแดนไทย-พม่าเกือบ 30 ปี ซึ่งเผชิญการถูกตัดงบประมาณจากผู้บริจาคชาติตะวันตก พร้อมมาตรการรับมือทั้งปรับกำลังคน เพิ่มประสิทธิภาพงานสาธารณสุข เริ่มใช้ระบบร่วมจ่าย โดยยังคงรักษาภารกิจสำคัญอย่างการอบรมบุคลากรสาธารณสุขชายแดน และเน้นป้องกันโรค
2018-11-01 19:29
ชาวนาร้องเรียนวิสาหกิจไร่เชิญตะวันติดเงินค่าข้าวกว่า 3 ล้าน ล่าสุดไกล่เกลี่ยที่ศาลากลางเชียงราย วิสาหกิจไร่เชิญตะวันขอแบ่งจ่าย 5 งวด พร้อมค่าปรับ-ดอกเบี้ย เริ่ม 1 ธ.ค. ตัวแทนพระจากไร่เชิญตะวันยัน ‘ว.วชิรเมธี’ ไม่เกี่ยวข้อง เป็นเพียงคนส่งเสริมตั้งกลุ่ม-อบรมโรงเรียนชาวนา ช่วยซื้อข้าวจากชาวนา 3 ปีเท่านั้น หลังจากนั้นมีผู้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาทำต่อ ภาพจากเฟซบุ๊ค มะลิ ภิญญาพัชญ์
2018-11-01 18:59
กสม. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ 'ร่างข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ' เตรียมชงรัฐบาลเร่งวางมาตรการ - นโยบายรองรับปัญหาข้อท้าทายในสังคมผู้สูงวัย แนะให้ อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

Pages