FEED - กรุงเทพธุรกิจ - ไลฟ์สไตล์

Syndicate content The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews
The Krungthepturakij web site : bangkokbiznews - lifestyle
Updated: 26 min 58 sec ago

ส่งมอบ 'บ้านพร้อมใจ' บ้านต้านแผ่นดินไหว 'Lubhu' ที่เนปาล

Thu, 03/30/2017 - 23:30
มูลนิธิเก้ายั่งยืน ส่งมอบ "บ้านพร้อมใจ" บ้านต้านแผ่นดินไหว "Lubhu" เพื่อผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล 2015
Categories: News Monitor

สูงวัย ใจสู้ ...แค่นั้นไม่พอ

Thu, 03/30/2017 - 12:14
สูงวัยแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ ไม่มีลูกหลานดูแล หากรัฐยังไม่มีแผนรองรับเร่ื่องนี้ ก็ต้องพึี่งพิงตนเอง ถ้าอย่างนั้นดูสิว่า มีตัวช่วยอะไรบ้าง
Categories: News Monitor

พริตตี้คอนเซปต์ 'พุ่งทะยานสู่โลกเทคโนโลยียานยนต์'

Wed, 03/29/2017 - 16:52
ภาพชุด พริตตี้คอนเซปต์ "พุ่งทะยานสู่โลกเทคโนโลยียานยนต์" มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38
Categories: News Monitor

ดูแลสุขภาพอย่างไร? เมื่อต้องทำงาน night shift

Wed, 03/29/2017 - 09:00
ในทุกวันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่จะต้องทำงานในเวลากลางคืน หรือบางคนก็ต้องทำงานเป็นกะ มีการสลับเวลาอยู่บ่อยๆ จะทำให้เวลานอนของผู้ประกอบอาชีพนั้นๆ เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดผลต่อสุขภาพตามมาได้
Categories: News Monitor