บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ก้าวต่อไปของ Try Arm

บ้านเมืองไม่ใช่ของเรา: ChuPitchTV #71

 
ก้าวต่อไปของ Try Arm
คุยกันใต้ถุนตึกกระทรวงแรงงานอีกสักครั้ง

[videotag]chupitchtv71[/videotag]
 
Download: