อัพเดทล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมง 17 นาที ที่ผ่านมา

Multimedia

2017-09-20 21:09
มรดกกองทัพและสังคมจากการไม่เสียเอกราช เสรีนิยมในฐานะภัยคุกคามใหม่ของกองทัพ-ฝ่ายอนุรักษ์นิยม การเมืองเปลี่ยนผ่าน โจทย์ใหญ่ที่ไทยมีแต่ฝัน สังคมไทยไม่เคยถก ‘ทหารอาชีพ’ กับกองทัพที่ไม่ได้ถูกทดสอบด้วยสงคราม คาดการเมืองอนาคตมีเผด็จการทหาร ข้าราชการเอี่ยว หวัง ปชต. เสรีนิยมผ่านช่วงลำเค็ญให้ได้ ซ้ายไปขวา: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ สุรชาติ บำรุงสุข
2017-09-17 22:29
  หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ชวนเปรียบเทียบหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร กับหอชมเมืองแห่งสำคัญในโลกทั้งหอไอเฟล, โตเกียวทาวเวอร์ ฯลฯ ที่เสมือนการประกาศความเป็นมหาอำนาจและความทันสมัย นอกจากนี้ยังพ้องกับคติสมัยโบราณกาลของโลกตะวันตกที่มองการสร้างหอสูงว่าเป็นสิ่งท้าทายพระเจ้า อย่างเช่นตำนานหอบาเบลในคัมภีร์ไบเบิล
2017-09-10 20:11
10 ก.ย. 2560 - หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ พูดคุยกับ อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อ “บุรุษบันเทิง: สื่อบันเทิงกามารมณ์ในสังคมไทยทศวรรษ 2450-2500” ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2017-09-08 15:45
'สมานฉันท์แรงงาน' ร้องรัฐนิยามค่าจ้างขั้นต่ำแรกเข้าให้เพียงพอเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวอีก 2 คน ตามหลัก ILO เท่ากันทั้งประเทศ ปรับค่าจ้างทุกปี คุมราคาสินค้าไม่ให้ขึ้นราคาตามไปด้วย พร้อมยกเลิกอนุ กก.ค่าจ้างระดับจังหวัด เสนอมีบอร์ดค่าจ้างระดับประเทศชุดเดียว
2017-09-06 10:08
คลิปอภิปรายหัวข้อ ทิศทางข้าวและชาวนา หลังยุคจำนำข้าว โดย ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ ลงพื้นที่วิจัยและสัมภาษณ์ชาวนาในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และข้อเสนอต่อนโยบายข้าว ขณะที่ประภาส ปิ่นตบแต่ง พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจชาวนา ความท้าทายและการปรับตัวในยุคหลังนโยบายจำนำข้าว การอภิปรายเป็นส่วนหนึ่งของ "รัฐศาสตร์เสวนา" ชุดไทยศึกษากับการเมืองและสังคมไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 - ห้อง 103 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2017-09-03 20:47
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ พูดถึงภาพยนตร์ชุด “ศรีอโยธยา” ที่เตรียมฉายทางทรูวิชันในเดือนธันวาคมนี้ โดยเป็นผลงานของ ม.ล. พันธุ์เทวนพ เทวกุล หรือ หม่อมน้อย และผู้สนับสนุนหลักคือกลุ่มทรู คือศุภชัย เจียรวนนท์ ซึ่งต้องการสร้างงานในระดับนานาชาติให้กับความเป็นไทย และใช้เทคนิคภาพยนตร์ในการถ่ายทำ
2017-08-20 19:14
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ชานันท์ ยอดหงษ์ เปิดประเด็น ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ไขคำตอบ พร้อมชวนพินิจพื้นที่และตัวตนของกลุ่มแฟนคลับนักร้องเกาหลีหรือที่ถูกขนานนามว่า 'ติ่งเกาหลี' วัฒนธรรมแฟนคลับนักร้องเกาหลี นับว่าเป็นวัฒนธรรมย่อย (subculture) ของศิลปวัฒนธรรม/ดนตรีจากเกาหลีใต้หรือ 'K-pop'
2017-08-13 19:20
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้พบกับ ศิริพจน์ เหล่ามาเจริญ และชานันท์ ยอดหงษ์ แนะนำบทความ 'สมบูรณาญาสิทธิราชย์ปราบเงี้ยว พ.ศ.2445: กึ่งอาณานิคม การใช้กำลังทหาร และความเป็นชาย' ของปรีดี หงษ์สต้น ที่ตีพิมพ์ในวารสารประวัติศาสตร์ (มศว.) เมื่อปี 2559 (อ่านบทความ)
2017-08-11 16:50
เครือข่ายคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาไทย กว่า 200 คน ร้องให้ยกเลิกมาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช. เปิดช่องตั้งคนนอกเป็นอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ทันที พร้อมทั้งเรียกร้องให้ยุติการกระทำการใดๆ ที่แทรกแซงมหาวิทยาลัยอีกต่อไป
2017-08-06 20:24
หลังประกาศใช้ 'พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว' จนเกิดอลหม่าน หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ ชานันท์ ยอดหงษ์ พาย้อนอดีตดูนโยบายด้านประชากรที่เปิดรับและปฏิสังสรรค์กับผู้คนต่างชาตินานาภาษาของรัฐจารีตอย่างอาณาจักรอยุธยา
2017-08-04 00:11
คลิปเสวนา "การบ่มเพาะตนเพื่อเป็น “มุสลิมที่ดี” และการแสวงหา “ชีวิตที่ดีกว่า” ผ่านการศึกษาแบบเป็นทางการ: การดิ้นรนและการริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการศึกษาของชาวมลายูมุสลิมชายแดนใต้" สะท้อนมุมมองเจ้าหน้าที่รัฐ-นักการศึกษาท้องถิ่น เสวนาโดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง - มะรอนิง สาแลมิง - อับดุลฮาฟิส หิเล - อนุสรณ์ อุณโณ
2017-08-01 20:37
ยุกติ มุกดาวิจิตร กล่าวส่งท้ายการประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 ชี้เรายังคงอยู่ในยุคแห่งความวิตกกังวล หรือที่เคร็ก เรย์โนลเรียกว่า "ยุคแห่งความกลัว" จะไม่ได้อยู่แค่รัฐบาล คสช. เท่านั้นแต่จะอยู่ไปอีกนาน ห่วงบรรยากาศคุกคาม-เซ็นเซอร์ตัวเองในวงวิชาการจะทำให้เกิดช่องว่างทางวิชาการระหว่างนักวิชาการในประเทศกับนักวิชาการต่างประเทศ ขณะที่ชยันต์ วรรธนะภูติ ขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมที่ช่วยขยับพรมแดนความรู้ของไทยศึกษา
2017-07-24 11:57
เวทีเสวนาชี้ 'คนไทยต้องมีฉันทามติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า' ลดความเหลื่อมล้ำ เผยหลังค่ารักษาแพงจากนโยบายเมดิคัลฮับ คนชั้นกลางหันมาใช้บัตรทองมากขึ้น ระบุคนชั้นกลางต้องใช้สิทธิบัตรทอง ช่วยจี้รัฐบาลพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานคุณภาพ และไม่หายไปจากประเทศ
2017-07-23 16:49
22 ก.ค.2560 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดเวทีเสวนา อีสานกลางกรุง ครั้งที่ 2 “แถลงผลกระทบ 3 ปี ของประชาชน” จัดโดยขบวนการอีสานใหม่ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล
2017-07-20 20:51
ในช่วงปิดการประชุมไทยศึกษาครั้งที่ 13 "เคร็ก เรย์โนลด์ส" เสนอว่าการประชุมไทยศึกษาครั้งนี้มีความเป็นการเมืองมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเข้าร่วม มีผู้คนมากมายในการประชุมไทยศึกษาครั้งนี้ที่พยายาม "พูดความจริงกับผู้มีอำนาจ" พร้อมโชว์ "วัตถุมงคล" อันใหม่คือ "หมุดคณะราษฎร" ที่แต่เดิมมีแค่ชิ้นเดียว แต่หลังจากหมุดหาย ตอนนี้หมุดมีเป็นร้อยในรูปแบบวัตถุมงคล

Pages