ประณามทหารคุกคามสหภาพแรงงาน ตั้งด่านสกัดหน้าโรงงาน อ้างตรวจแอลกอฮอล์

ประชาไท - 25 มิ.ย.2550 สมัชชาผู้ใช้แรงงาน 1550 ซึ่งประกอบด้วยสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย, สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่องดื่มแห่งประเทศไทย, สหพันธ์แรงงานกระดาษและสิ่งพิมพ์แห่งประเทศไทย, กลุ่มกรรมกรปฏิรูป, สหภาพแรงงานกรุงเทพผลิตเหล็ก, พันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย, กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง และพรรคแนวร่วมภาคประชาชน ออกแถลงการณ์ประณามการคุกคามสหภาพแรงงานของเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่ง โดยเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา ว่า มีเจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่งประมาณ 10-20 นาย มาตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าโรงงานบอร์ดี้แฟชั่นหรือไทรอัมพ์ฯ นิคมอุตสาหกรรมบางพลีเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยอ้างกับทางโรงงานว่า เข้ามาเพื่อตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กลับไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดแอลกอฮอล์มาด้วย และไม่ได้เรียกรถยนต์คันใดเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์แม้แต่คันเดียว แต่รถที่ถูกเรียกตรวจกลับเป็นรถรับส่งคนงาน

 

นอกจากนี้ ยังมีการขอตรวจบัตรประชาชนของพนักงานที่ทำงานล่วงเวลา โดยไม่มีเหตุจำเป็น รวมทั้งมีทหารในเครื่องแบบเข้ามาถามหา นางสาวจิตรา คชเดช ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในสมัชชาแรงงาน 1550 ว่าเข้ามาทำงานหรือไม่ ทั้งนี้ ทราบจากฝ่ายบุคคลของโรงงานว่า ทหารกลุ่มดังกล่าวสังกัดหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.) และมาเพื่อดูความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน

 

ในแถลงการณ์ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ใช้แรงงานไม่สบายใจในการไปทำงาน เนื่องจากไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มารักษาความสงบหรือมาเพื่อตรวจความเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการคุกคามสหภาพแรงงานและพี่น้องผู้ใช้แรงงานไม่ให้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและประกอบกิจกรรมของสหภาพแรงงานได้ตามปกติ

 

แถลงการณ์ระบุด้วยว่า ทางสมัชชาผู้ใช้แรงงาน 1550 ขอประณามอย่างรุนแรงในพฤติกรรมคุกคามครั้งนี้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทหารกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ากรมกอง และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในฐานะของผู้บังคับบัญชา ลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบและคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้กรรมกรลุกขึ้นสู้เพื่อแสดงออกถึงความหวงแหนในสิทธิเสรีภาพและตอบโต้กับการคุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการชุมนุมทางการเมืองขับไล่ คมช.เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำตัวใหญ่คับฟ้า คุกคาม ไม่เห็นหัวประชาชนเจ้าของประเทศนี้โดยเด็ดขาด

 

 

 

แถลงการณ์ประณามการคุกคามสหภาพแรงงาน

จากสมัชชาผู้ใช้แรงงาน 1550

 

นับตั้งแต่มีการทำรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 เป็นต้นมา รัฐบาลของคณะเผด็จการที่มาจากการยึดอำนาจได้ทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนมานับไม่ถ้วน ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ ประชาชนถูกจำกัดสิทธิมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเดินทาง สิทธิในการเข้าถึงข่าวสาร สิทธิในการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ล่าสุดการละเมิดสิทธิต่างๆ ได้ลุกลามขยายวงกว้างมาสู่พี่น้องกรรมกรของเรา โดยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2550 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหารกลุ่มหนึ่ง แต่งกายด้วยชุดลายพราง จำนวน 10-20 นาย มาตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าโรงงานบอร์ดี้แฟชั่น หรือไทรอัมพ์ฯ นิคมอุตสาหกรรมบางพลีเมืองใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวได้แจ้งแก่ทางโรงงานว่า เข้ามาเพื่อตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ผ่านบริเวณดังกล่าว นับเป็นเรื่องน่ายินดีถ้าเจ้าหน้าที่ทหารห่วงใยประชาชนและกระทำการตามที่กล่าวอ้างไว้จริง แต่ในทางปฏิบัติมีการขอตรวจบัตรประชาชนแก่พนักงานที่ทำงานล่วงเวลาของโรงงานโดยไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ที่ต้องขอดูบัตรประชาชน มีทหารสวมชุดเครื่องแบบ เข้ามาที่โรงงานเพื่อสอบถามกับฝ่ายบุคคลของโรงงานในวันรุ่งขึ้นว่า คุณจิตรา คชเดช ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย เข้ามาที่ทำงานที่โรงงานหรือไม่ ฝ่ายบุคคลของโรงงานได้แจ้งแก่ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์เป็นการส่วนตัวว่า ทหารกลุ่มดังกล่าวสังกัดหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.) และมาเพื่อดูความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานโดยเฉพาะ พร้อมทั้งกำชับให้ปรามสหภาพแรงงานอย่าออกไปทำกิจกรรมภายนอกโรงงาน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาถามหาตัว จึงเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหากออกไปนอกโรงงาน

 

ไม่พบอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ และตลอดทั้งวันก็ไม่มีรถยนต์คันใดถูกเรียกเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์แม้แต่คันเดียว แต่รถที่ถูกเรียกตรวจกลับกลายเป็นรถที่รับส่งคนงานโรงงานแทน พบพฤติกรรมการตั้งด่านตรวจแบบเดียวกับกรณีนี้ที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมบางพลีเมืองใหม่ เป็นผลให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานบริเวณดังกล่าวไม่สบายใจในการไปทำงานเนื่องจากไม่มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มารักษาความสงบหรือมาเพื่อตรวจความเคลื่อนไหว (หรือเพื่อดักอุ้มตัวนำแรงงาน) เพราะเพิ่งมาตั้งด่านเมื่อไม่นานมานี้เอง

 

พี่น้องกรรมกรทุกท่าน วันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนงานของโรงงานไทรอัมพ์ฯ ได้ ในวันข้างหน้าก็เกิดที่โรงงานท่านได้เหมือนกันพฤติกรรมดังกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐ คงไม่สามารถอธิบายเป็นอย่างอื่นได้ เพราะเป็นการชัดเจนว่าเจตนาจะคุกคามสหภาพแรงงานและพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ไม่ให้มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และประกอบกิจกรรมของสหภาพแรงงานได้ตามปกติ ทางสมัชชาผู้ใช้แรงงานอันเป็นองค์กรที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสหภาพแรงงาน ขอประณามอย่างรุนแรงในพฤติกรรมคุกคามพี่น้องกรรมกรครั้งนี้ พร้อมทั้งขอเรียกร้องให้ทหารกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ากรมกองของตนเอง และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในฐานะของผู้บังคับบัญชา โปรดแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกและกลับเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามปกติ คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

 

พร้อมกันนี้ขอเรียกร้องให้พี่น้องกรรมกรทั้งหลายลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อแสดงออกถึงความหวงแหนในสิทธิเสรีภาพ และตอบโต้กับการคุกคามของเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยการชุมนุมแสดงออกทางการเมืองคัดค้านเผด็จการขับไล่ คมช. โดยสงบ สันติและเปิดเผย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ว่าเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำตัวใหญ่คับฟ้า คุกคาม ไม่เห็นหัวประชาชนเจ้าของประเทศนี้โดยเด็ดขาด

 

"มวลชนที่นิ่งเฉยคือชมเชยอธรรม"

 

สมัชชาผู้ใช้แรงงาน 1550

24 มิถุนายน 2550

 

 

........................

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดจดหมายราชการ บล็อกคนงานออกนอกโรงงานหวั่นร่วมชุมนุม - นักข่าวพเนจร: ireport

สมัชชาผู้ใช้แรงงาน 1550 ประกาศคว่ำรัฐธรรมนูญ ฉบับ คมช. - ประชาไท

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์