อัตราค่าโฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ประชาไท


ตำแหน่งโฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ประชาไท

หน้าแรก | ประชาไท

อัตราค่าโฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ประชาไท

หน้าข่าว-บทความ

อัตราค่าโฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ประชาไท

 

หน้ามอนิเตอร์

อัตราค่าโฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ประชาไท

 

หมายเหตุ:

  • ทุกตำแหน่ง แสดงแบนเนอร์ สลับ ไม่เกิน 3 รายการ
  • รับแบนเนอร์ ตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น ไม่รับแบนเนอร์ flash ที่ขยายเกินพื้นที่แบนเนอร์
  • ในกรณีที่ตำแหน่งแบนเนอร์นั้นยังว่างอยู่ ทางประชาไทอาจใช้พื้นที่นั้นในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่สนใจ