อัตราค่าโฆษณาแบนเนอร์ในเว็บไซต์ประชาไท

อัตราค่าโฆษณาในเว็บไซต์ประชาไท
ตำแหน่ง วันละ สัปดาห์ละ เดือนละ
Banner A: ตำแหน่งบน (ทุกหน้าเพจ) 1,000 บาท - -
Banner B: แทรกในเนื้อ (ข่าว-บทความ) 500 บาท - -
Promote Link ข้อความ (ข่าว-บทความ) - 250 บาท 1,000 บาท

* การันตีการเข้าถึง วันละมากกว่า 20,000 วิว (Banner A)

การแสดงผลใน Desktop

การแสดงผลใน Mobile

รายได้จากแบนเนอร์โฆษณา
สนับสนุนการทำงานของประชาไท