นักข่าวพลเมือง คู่มือการใช้งาน และโปรแกรมเบื้องต้น -- Citizen Journalism Information

โปรแกรม

โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ

โปรแกรมตัดต่อเสียง

โปรแกรมอำนวยความสะดวก

คู่มือ

การตัดต่อวิดีโอ

บล็อก และ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Blog + Social Network)

กิจกรรม

นักข่าวเยาวชนคุ้มครองสิทธิฯ 10-12 ธ.ค. 2553