ดีเบต รับ-ไม่รับ ร่าง รัฐธรรมนูญ 2550 : วันที่ 3 สิงหาคม 2550

ดีเบต รับ-ไม่รับ ร่าง รัฐธรรมนูญ 2550 : วันที่ 3 สิงหาคม 2550

‘ดีเบต’ รธน.40 VS รธน. 50

ดีวีดี

 • สำหรับผู้สนใจ ดีวีดี บันทึก ดีเบต รับ-ไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 วันที่ 3 สิงหาคม 2550
  สอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่ มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิไตย หมายเลขโทรศัพท์ 02 280 5384-5
  ดีวีดี จำนวน 2 แผ่น ราคา 100 บาท

วิดีโอคลิป

 • เกริ่นนำ ดำเนินรายการโดย สมชัย ศรีสุทธิยากร, จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

 • จรัญ ภักดีธนากุล  v  นิธิ เอียวศรีวงศ์

. ... .

 • ถาม-ตอบ ตอนที่ 1

 • เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง  v  จาตุรนต์ ฉายแสง

. ...  .

 • ถาม-ตอบ ตอนที่ 2

 • สมคิด เลิศไพฑูรย์  v  วรเจตน์ ภาคีรัตน์

. ...  .

 • สรุป: วรเจตน์ ภาคีรัตน์ "ไม่รับ"  v  จรัญ ภักดีธนากุล "รับ"

...