ความรู้และปฏิบัติการของ สมเกียรติ ตั้งนโม โดย ม.เที่ยงคืน : 28 ส.ค. 2553 ม.เชียงใหม่

poster_somkiet_aug2010_940