อัพเดทล่าสุดเมื่อ 11 ชั่วโมง 18 นาที ที่ผ่านมา

การเมือง

2005-07-27 20:20
ศาลสูงอังกฤษตัดสินให้เด็กชายอายุ 15 ปี ชนะคดีที่ถือว่าเป็นคดีประวัติศาสตร์ เรื่องความชอบธรรมทางกฎหมายของคำสั่งห้ามผู้เยาว์ผ่านเขตห้ามเข้า ที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมพฤติกรรม  
2005-07-27 00:38
กรุงเทพฯ- 26 ก.ค.48        นายอานันท์  ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ในฐานะประธานกองทุนสมานฉันท์ กล่าวว่า จนถึงวันนี้มีเงินเข้ากองทุนสมานฉันท์ รวมเป็นเงิน 33 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งมาจากรายได้การจัดงานหลังจากหักค่าใช้จ่าย ประมาณ 4-5 ล้านบาท และจากการลงชื่อบริจาคเพิ่มจากผู้ร่วมงานอีก 25 ล้านบาท

Pages