อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 33 นาที ที่ผ่านมา

การเมือง

2005-09-10 08:56
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเพิ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก เป็นมุสลิมคนแรกที่รับตำแหน่งนี้ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับบีบีซี จากที่ประชุมผู้บัญชาการทหารบกของอาเซียน ณ ประเทศบรูไน

Pages