อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 37 นาที ที่ผ่านมา

การเมือง

2005-09-09 00:41
แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ปัญหาการหลุดรอดและแพร่กระจายของมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมไปในสิ่งแวดล้อม
2005-09-09 00:36
กรณีการหลุดรอดของมะละกอจีเอ็มโอไปในสิ่งแวดล้อมเป็นข่าวมาตั้งแต่เดือนก.ค.47 เมื่อกรีนพีซในชุดอวกาศสีขาวได้บุกเข้าไปทำลายมะละกอจีเอ็มโอในแปลงทดลองของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ส่วนแยกพืชสวน จ.ขอนแก่น เนื่องจากพบการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอในเมล็ดพันธุ์ที่สำนักวิจัยฯ แจกจ่ายให้เกษตรกรกว่า 2,600 ราย
2005-09-08 19:06
กองทัพบก          
2005-09-08 19:05
กองทัพเรือ          

Pages