อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 49 นาที ที่ผ่านมา

การเมือง

2005-09-08 19:03
กองทัพอากาศ          
2005-09-08 19:00
กองบัญชาการทหารสูงสุด       
2005-09-08 18:58
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้
2005-09-08 18:44
ประชาไท - 8 ก.ย. 2548 สำนักนายกรัฐมนตรีมีประกาศเรื่อง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ โดยนายทหารที่ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งสำคัญๆ คือ  
2005-09-08 18:37
"เมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถาม" การค้นหาคำตอบในทุกครั้งก็จำเป็น เพราะกระบวนยุติธรรมเปรียบเสมือนตราชั่ง หากตาชั่งไม่เที่ยงตรงคนก็หมดสิ้นทางออก และนั่นคือวิกฤติที่นำไปสู่ความรุนแรง  
2005-09-08 12:29
สถานีวิทยุบีบีซีภาคภาษาไทย ได้เสนอข่าวในช่วงข่าวภาคค่ำ วันที่ 7 กันยายน 2548 ว่า สำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ หรือ UNHCR ได้ออกแถลงการณ์ว่า กำลังสัมภาษณ์คนไทยมุสลิมจากภาคใต้ 131 คน ที่ข้ามพรมแดนผิดกฎหมายเข้าไปในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

Pages