เศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวเนื่องจากน้ำท่วมไทยและเงินเยนแข็งค่า