สิ้น ‘ศรีฟ้า ลดาวัลย์’ ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของนวนิยาย ‘บ่วง-ข้าวนอกนา’