ผลเจรจารอบ 3 คนงานสิ่งทอสันกำแพง "จอร์จี้ แอนด์ ลู" คืบหน้า