จอม เพชรประดับ: น่าเศร้าใจอย่างยิ่งต่อสมาคมนักข่าวไทย