บ.จอร์จี้ ประกาศ ม.75 ต่อเดือนที่ 3 แต่ยังไม่จ่ายเงินสักงวด