'กกต. สมชัย' ชี้ชุมนุมเกิน 5 คน แม้ไม่ผิด กม.ประชามติ ก็ผิด กม.ความมั่นคง