ปภ.สรุปเหตุน้ำท่วม 12 จังหวัดภาคใต้ กระทบ 3.3 แสนครัวเรือน