สื่อนอกตีแผ่เนื้อหา 4 เพลงของ 'ประยุทธ์ จันทร์โอชา' สะท้อนอะไรให้เห็น