ศาลให้ประกันตัวจตุพร ตีราคาประกัน 6 แสน หลังยื่นขอมาแล้ว 7 ครั้ง