ชาวบ้านวานรนิวาส จี้บริษัทเหมืองโปแตชเซ็น MOU ห้ามนำการจัดเวทีไปอ้างผลประโยชน์เอื้อการทำเหมือง