ประยุทธ์ สอนเด็ก อย่าฟังคำพูดของคนที่ไม่ดี อย่าไปฟังคนอื่นพูดเยอะ