ปวดห้องน้ำบน ‘รถไฟอังกฤษ’ ฝันร้ายที่กลายเป็นจริงของคนพิการ