รบ.เตรียมจัดงานวัดเด็ก ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุขตามศาสตร์พระราชา”