ปลัดจังหวัด ทหารสั่งห้ามจัดกิจกรรมจุดเทียน “FREEPAI” อ้างอยู่ในช่วงไว้ทุกข์และน้ำท่วมภาคใต้