กลุ่มญาติเหยื่อ 53 ค้าน กองทัพร่วมสร้างปรองดอง ด้านเพื่อไทยยันยังไม่ได้รับหนังสือเชิญจาก ป.ย.ป.