ปม 7 สนช.ขาดประชุมบ่อย 'ประวิตร-ผบ.ทบ.' แจงหมวกหลายใบ ทำงานกันหลายเรื่อง