คุยก่อนปรองดอง#3 จันทจิรา เอี่ยมมยุรา “การทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเป็นคำตอบทุกข้อของปัญหา”