ไต้หวันเสนอแผนยกเครื่องกองทัพ-จัดซื้อเครื่องบินรบสเตลท์เพื่อป้องกันภัยจากจีน