แม่ทัพภาค 4 ชวนผู้เห็นต่างร่วมพัฒนาชาติไทย หากไม่ชอบก็ยังกลับขึ้นเขาได้