ส.ส. ฟิลิปปินส์เสนอร่างกฎหมายใหม่ อนุญาตใช้ 'กัญชาในทางการแพทย์'