'คมนาคม' อ้างอูเบอร์รับปากยุติให้บริการ ระหว่างศึกษา ด้านอูเบอร์ยันไม่ได้รับปาก